گاورنرآسانسور

فلکه هرزه گرد آسانسور

سنسورو آهنربا

 

بافرآسانسور

روغن دان آسانسور

چراغ تونلی آسانسور

آژیر آسانسور

کلید قارچی با جعبه

علائم استاندارد آسانسور

  

لوازم برقی مورد نیاز برای اجرا

 

قفل درب آسانسور

   
 

درخت سیم