بست تراول کابل آسانسور
 جهت جلوگیری از آسیب تراول کابل آسانسور را با بست مخصوصی مهار میکنند این بست که به بست تراول کابل معروف است بدون فشار و آسیب به تراول کابل آن را مهار میکند و به محل اتصالات لازمه وصل میکند
 
http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/bastteravel/--.jpg
 
 
 

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ