روغن دان آسانسور:
وظیفه روغندان چرب کردن و روانکاری ریل راهنمای آسانسور با استفاده از روغن مخصوص آسانسور است که داخل روغندان ریخته می شود .نمدی هایی که روی روغندان قرار دارد بر روی ریل آسانسور کشیده شده و با چرب شدن ریل آسانسور ، حرکت کابین نرم و روان می گردد.
 سرویسکاران آسانسور در هر بازدید دوره ای روغندان  آسانسور را چک کرده و در صورت نیاز از روغن مخصوص آسانسور جهت پر کردن آن استفاده می کنند.باید دانست از گریس یا روغن سوخته در روغندان استفاده نگردد زیرا وقت زیادی از سرویسکار آسانسور برای تمیز کردن ریل ها گرفته خواهد شد.
کیفیت روغن مورد استفاده در روغندان آسانسور
روغن مورد استفاده در روغندان آسانسور بایستی از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.
به طوری که دارای گرانروی مناسب باشد.گرانروی معیار سنجش غلظت روغن است.
به طوری که هر چه مقدار گرانروی بیشتر باشد غلظت روغن نیز بشتر است.
همانطور که که می دانید گرانروی توصیه شده برای روغن ریل آسانسور ۱۰ پیش بینی شده است.یکی دیگر از معیار های کیفیت برای روغن ریل آسانسور قابلیت یکنواختی در روانکاری در سرما وگرما است.
 
http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/roghandan/005.jpg
http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/roghandan/1371272677_2.jpg

نمدهای ضخیم و صنعتی
پایه فلزی
استفاده از سه نمد برای روغنکاری هر سه حهت ریل
جنس بدنه از مواد PP صنعتی
همانطور که می دانید در صورتی که کابین و کادر وزنه از کفشک های لغزشی استفاده نمایند آنگاه ریل های راهنما نیازمند این هستند که به طور مرتب روغن کاری شوند. مناسب ترین روغنی که برای این کار پیشنهاد می شود روغن ۴۰ بهران می باشد که از غلظت خوبی برخوردار است.

همچنین برای روغن دان کابین و کادر وزنه روغن ۱۰ پیشنهاد می شود زیرا غلظتش کمتر بوده و به همین دلیل روغن آسانتر بر روی ریل انتقال می یابد. دوستان سرویسکار توجه داشته باشند که هیچگاه از روغن سوخته و یا گریس جهت روغن کاری ریل آسانسور استفاده نکنند زیرا تجربه نشان داده پس از مدتی کوتاهی ریل ها باید شستشو شوند که وقت زیادی خواهد گرفت.

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/roghandan/%20.jpghttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/roghandan/%201.jpg

 

روغنگیر

این محصول برای جمع آوری روغنهایی که در پایین ریل و محیط چاه آسانسور ریخته می شود طراحی شده است و مناسب برای ریل های T5وT9وT16 می باشد

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/roghandan/roghangir.jpg

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ