آژیر آسانسور

رایج ترین کاربرد این آژیر برای کابین آسانسور میباشد که زمانی که شخصی درون کابین به هر دلیلی گیر کرد به وسیله آژیر بتواند به دیگران اعلام کند که نیاز به کمک دارد.

 http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/azhir/-%20-.jpg

 

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/azhir/IMG-1717.jpghttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/azhir/IMG-1718.jpg

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ