آسانسور باری - مسافربری goods - passenger lift
آسانسور با سیستم محرکه کششی - اصطکاکی traction drive lift
آسانسور با رانش مثبت positive drive lift
اتاق فلکه pulley room 
استفاده کننده user
بار نامی(ظرفیت مفید) rated load
پاراشوت safety gear
پاراشوت تدریجی progessive safety gear
پاراشوت لحظه ای instantaneous safety gear
پاراشوت لحظه ای با اثر ضربه گیر instantaneous safety gear with buffered effect
چاه  well
چاهک pit
حداقل بار گسیختگی طناب فولادی minimum breaking load of a rope
حرکت نا خواسته کابین unintended car movment
دقت توقف stopping accuracy
دقت همسطح سازی leveling accuracy
ریل های راهنما guid rails
زنجیره ای ایمنی برقی electic safety chain
زمان عکس العمل سیستم system reaction time
سرعت نامی rated system
سطح یکپارچگی ایمنی safety integrity level(sil)
سیستم الکترونیکی قابل برنامه ریزی در کاربرد مرتبط با ایمنی اسانسور ها pessral(programmable electronic system in safety related applicationsfor lifts
سیستم کنترل حرکت (رانش) drive control system
سیستم محرکه آسانسور lift machine
سینی زیر در apron
شیشه چند لایه laminated glass
ضربه گیر buffer
طناب ایمنی safety rope
فضای بالاسری headroom
فضای فلکه pulley space
فضای ماشین آلات machinery  space
قاب یا یوک silng (frame)
کابل متحرک traveling cable
کابین اتاقک car
کنترل کننده اضافه سرعت (گاورنر) over soeed governor
ماشین آلات machinery
مساحت مفید کابین available car area
مسافر passenger
منطقه ی بازشو قفل  unlocking zone
موتورخانه machine room
وزنه ی تعادلی - کششی counterweight
وزنه ی تعادل balancing weight
هم سطح سازی leveling
هم سطح سازی مجدد Re-levelling
آسانسور Elevator
کابین آسانسور Cabin
شاسی داخل کابین Elevator cab chassis
درب آسانسور Elevator door
ریل آسانسور Rail Lift
جعبه ریویزیون Box Ryvyzyvn
وزنه آسانسور Lift Weights
چاه آسانسور Lift wells
موتور
Engine
پاراشوت آسانسور Parachute
بافر  Buffer Lift
براکت Bracket Lift
دیکتاتور آسانسور The dictator lifts
روغن دان Saucepan
گاورنر Governor
آژیر Alarm
درب اتوماتیک Automatic Doors
درب لولایی Door Swing
درب نیمه اتوماتیک Semi-automatic door
کلید قارچی Button mushroom
فلکه هرزه گرد Circle Round rep
فتوسل Photocell
تراول کابل Travel Cable
بست تراول کابل Best Travel Cable
پرده نوری
Light Curtain
سنسور آهن ربایی Sensor magnet
پیچ و مهره Bolts
فنر درب و قاب شیشه ای Spring-Glass door and frame
سیم بکسل Wire ropes
سنسور راه اندازی  Sensor Setup
کرپی Krpy
یوک در آسانسور The elevator stick
لیمیت پروانه ای  Limit Butterfly
لنت کفشک
Brake pads
نمراتور Nmratvr
تابلو برق Electrical
تابلو فرمان آسانسور Elevator control board.
کف کابین Cabin floor
سقف کابین Cabin roof
دکوراسیون داخل کابین  Cabin Decoration
آسانسور کششی  Elevator Traction
ظرفیت آسانسور Lift Capacity
ترمز اضطراری Emergency brake
ضربه گیر ته چاهک آسانسور Lift the bottom of the fender wells
تمام استیل All steel
ام دی اف استیل  MDF Steel
 فرمیکا استیل  Frmyka steel
پی وی سی استیل PVC Steel
طناب کششی فولادی Steel tensile cords