کابین تخت بر (بیمارستانی)

 

                                              

 

 

 

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ