http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/1_gearbox/1_italy/2_italy_sasi/logo.png

موتورساسی ایتالیا

Elevator motors SASSI

              

درباره شرکت ساسی :                                                                                                                                          
در سال ۱۹۶۵ میلادی، در ایتالیای ویران شده از سالهای بعد از جنگ، بازسازی یک اولویت ملی بود. یکی از برجسته ترین شخصیت های این تلاش، شرکت آلبرتو ساسی بود که توسط بنیانگذار آن، آلبرتو ساسی اداره می شد، شروع به ساخت تجهیزات ساختمانی ضروری ساخت، که متخصص در تولید جعبه دنده برای آسانسور بود و به عنوان تنها تولید کننده گیربکس در اروپا، ساخت موتورهای الکتریکی را آغاز می کند. ذر سال ۱۹۸۲ Alberto Sassi که به یکی از برترین تولید کنندگان موتور گیربکس آسانسور در جهان مبدل گردیده است، تست برج ۳۰ متر برای آزمایش محصولات جدید را احداث میکند است. درسال ۱۹۹۵ مالکیت و کنترل کارخانه SMS را که خود پایه گذاری کرده بود به دست گرفته و در سال ۱۹۹۶ موفق به دریافت گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ میگردد.

 

موتور گرلس ساسی :

موتور گرلس ساسی مدل G100:

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g180/G180.png

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g180/G180%20Dims.pnghttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g180/datasheet-gearless-G100-T0.png

 

موتور گرلس ساسی مدل G200 :

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g200/G200%20T1.png

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g200/G200T1%20Dims.pnghttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g200/datasheet-gearless-G200-T1.png

 

موتور گرلس ساسی مدلG300:

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g300/G300%20T0.png

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g300/G300T0%20Dims.pnghttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g300/datasheet-gearless-G300-T0.png

 

موتور گرلس ساسی مدلG400:

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g400/G400%20T1.png

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g400/G300T1%20Dims.pnghttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/2_italy/1_italy_sassi/g400/datasheet-gearless-G400-T1.png

 

 

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • درباره