شستی آسانسور اکتل http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/8_panel/aktel/logo/logo.png

 

درباره شستی اکتل ترک :

ما با داشتن مزیت های داشتن یک شرکت تثبیت شده و کارهای موفق ما ، موفق شده ایم که در زمینه دکمه و دکمه یکی از مهمترین شعبه های بخش آسانسور ، شرکت پیشرو باشد. ما همیشه یک قدم با زیرساخت های فنی خود در حوزه تولید و خدمات خود داشته ایم و تیم قدرتمند و پویا ما از منظر شرکت کار می کند. با تشکر از کارهای نوآورانه ما که از پیشرفت های فناوری پیروی می کنند ، ما به یک سازمان با الهام از شرکت های دیگر تبدیل شده ایم. ما قدمهای محکمی برداشته ایم و به این كار ادامه می دهیم.

 http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/8_panel/aktel/logo/2.jpg

 

شستی کابین و طبقه اکتل :

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/8_panel/aktel/logo/aktel1.JPG

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/8_panel/aktel/logo/cabin.JPG

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/8_panel/aktel/logo/cabin%20aktel.JPG

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/8_panel/aktel/logo/aktel6.JPG

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/8_panel/aktel/logo/new.JPG

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/8_panel/aktel/logo/new1.JPG

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ