کاور گاورنر

محافظ گاورنر کاریست که بر روی گاورنر نصب میشود و جز موارد استانداریست که باید حتما رعایت و نصب گردد

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/gaverner/%20%202.jpghttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/gaverner/265261_c8b877bf-3567-4ef5-b05c-b3453961c0fb.jpg

 

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ