قطعات جانبی درب لولایی

مل :

  - قفل
  - دیکتاتور
  - فنر درب با پولکی
  - دستگیره
  - قاب شیشه
  - کلید سه گوش
  - کنتاکت درب

 

 - قفل

قفل آسانسور تاپ لیفت

قفل آسانسور تاپ لیفت

 

 

   

 قفل آسانسور تاپ لیفت

 

 

مراحل مونتاژ و تنظیم قفل تاپ لیفت:

1-    پیچ M6را از روی بدنه قفل جدا کنید

بدنه قفل را با استفاده از پیچ های M6 به روی چهار چوب درب نصب نمائید.در صورتی که فاصله درب و چهارچوب کمتر از2.5میلیمتر بود.از واشرهای پلاستیکی درون جعبه جهت تنظیم فاصله اسفاده نمائید.

 

2-    بازوی بیرونی از محل دندانه دار بازوی داخلی نصب کنید،پیچ آنرا محکم نموده و دقت کنید بازوی خارجی به صورت کامل و صحیح نصب و با پمپ (کم در باز کن) تنظیم شود.

3-    دو شاخ کنتاکت را بااستفاده از پیچ های درن جعبه بر رروی درب نصب نمائید و به کمک پیچ های ریگلاژ دوشاخ کنتاکت محل قرار محل قرار گیری اتصال را با پلاتین های قفل تنظیم نمائید.

4-    جهت اتصال الکتریکی ترمینال را از بدنه جدا نموده،کنتاکت دو شاخ مدار ایمنی (سیگنال بسته شدن درب) را به ترمینال؛A’Aوکابل مدار ایمنی قفل (سیگنال قفل شدن درب)را به ترمینال؛B’B وصل نمائید.

تذکر:جهت ارتباط مدار ایمنی حتما از سیم نمره 1 استفاده گردد.

5-    کابل اتصال زمین را به ارت بروی بدنه فلزی قفل ارتباط دهید.

6-    در صورتی که میل امنیت دوم از سوراخ روی درب به اندازه 2.5میلیمتر جدا شود،سیستم قفل نموده واگر سوراخ های میل دوم امنیت به دلایل ناخواسته بسته شود قفل خودش را بلوکه می نماید.

توجه:قبل از نصب قفل؛درب را ریگلاژ و تنظیم نمائید.

 

 قفل آسانسور تاپ لیفت

 

 قفل آسانسور تاپ لیفت

 

قفل آسانسور جان لیفت

قفل آسانسور جان لیفت

قفل آسانسور جان لیفت                         قفل آسانسور جان لیفت

 

 

 

 قفل آسانسور جان لیفتقفل آسانسور جان لیفت

 

 قفل آسانسور اوزلر

 

 قفل آسانسور اوزلر

 

 

 

 

 

 

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ