قطعات درب حریری بیابانی، قطعات یدکی درب اتوماتیک حریری، قطعات یدکی درب اتوماتیک بیابانی ، قطعات یدکی درب اتوماتیک سیماتکسان،  قطعات یدکی درب اتوماتیک سماتیک 2000

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/3_darb/02_automatic/irani/biyabani/logo2%201.jpegقطعات درب حریری، قطعات درب بیابانی، قطعات درب اتوماتیک حریری، قطعات درب اتوماتیک بیابانی، قطعات درب آسانسور حریری، قطعات درب آسانسور بیابانی،قطعات درب آسانسور سماتیک 2000، قطعات درب آسانسور بیابانی حریری

 

مجموعه موتور درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه تسمه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه برد درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه سیل درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه قرقره درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه قفل درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه فنر درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه کمان درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه کنتاکت درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 قطعات مکانیکی متفرقه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 قطعات برقی متفرقه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری

لیست قطعات درب حریری بیابانی :

ال کوچک بدون پیچ و مهره درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
ال بزرگ بدون پیچ ومهره درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
اسییر جفتی درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
آهنربا درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
ال گونیای پهلو دار درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
برد نیمه اتوماتیک درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
برد نیمه اتوماتیک درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
بست پهلو  درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
بست تسمه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
پولی بزرگ درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
پولی کوچک درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
پیچ و مهره شماره 12 درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
پروفایل کشویی درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
پایه مادگی کنتاکت درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
پایه نری کنتاکت درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
پیم قفل درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
تسمه دندانه دار70-80 درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
تسمه دنده دار90 درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
تسمه 4شیار درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
تسمه 6شیار درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
تسمه آلمینیومی نیمه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
تسمه آلمینیومی کمان تمام درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
درپوش روی پولی درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
ریل کوتاه 80 درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
ریل بلند80 درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
زبانه آزاد کننده کمان درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
سوکت 10پایه قسمت مادگی درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
سوکت 4 پایه مادگی درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
سیل 70 درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
سیل80 درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
سیل90 درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
شاخک کمان درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
صفحه ثابت قفل بدون قرقره درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
ضربه گیر  درب کابین پیچ دار درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
فولی موتور نیمه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
فولی موتور تمام درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
فنر درب درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
قرقره لنگ کالسکه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
قرقره  بزرگ کالسکه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
قرقره  سیم بکسل درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
قرقره محور ثابت با پیچ وهره درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
قرقره محور لنگ قفل درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
قرقره سرکمان  نیمه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
قرقره سر کمان تمام درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
کلید سه گوش درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
کلنگی قفل بدون قرقره درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
کفشک درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
کنتاکت نری درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
کنتاکت مادگی درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
کمان نیمه درب بازکن درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
کمان درب تمام با آهنربا درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
مجموعه قفل بازکن دستی درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
مغزی قفل درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
موشکی درب کابین نیمه بدون  آهنربا درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
مجموعه قفل طبقه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
موتور تمام درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
موتور نیمه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
مگنت سوئیچ درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
منبع تغذیه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
الکترو موتور اینکودر دار تمام درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
الکترو موتور اینکودر دار نیمه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
برد سرو  درایو درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
سیم اینکودر درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری

 


 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • درباره