قطعات یدکی درب اتوماتیک ، قطعات یدکی درب نیمه اتوماتیک ، قطعات یدکی درب اتوبوسی ،  لوازم یدکی درب اتوماتیک ، لوازم یدکی درب نیمه اتوماتیک ، لوازم یدکی درب اتوبوسی

 

قطعات یدکی درب اتوماتیک حریری، قطعات یدکی درب اتوماتیک بیابانی ، قطعات یدکی درب اتوماتیک سیماتکسان،  قطعات یدکی درب اتوماتیک سماتیک 2000 :

مجموعه موتور درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه تسمه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه برد درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه سیل درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه قرقره درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه قفل درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه فنر درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه کمان درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 مجموعه کنتاکت درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 قطعات مکانیکی متفرقه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری
 قطعات برقی متفرقه درب اتومات سماتیک 2000 بیابانی حریری

 


 قطعات یدکی درب اتوماتیک سلکوم پلاس , قطعات یدکی درب نیمه اتوماتیک سلکوم پلاس ، قطعات یدکی درب اتوماتیک سلکوم هیدرا :
 

قطعات یدکی درب اتوماتیک آرین سیستم رو ، قطعات یدکی درب اتوماتیک آرین سیستم رو X7 :

 


 قطعات یدکی درب یاران :

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/3_darb/02_automatic/irani/yaran/1.JPGhttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/3_darb/02_automatic/irani/yaran/dnd%202.JPG


قطعات یدکی درب روانکار:


قطعات یدکی درب سلکوم :

لوازم یدکی درب سلکوم :


لوازم یدکی درب اتوماتیک فرماتور آسانسور:  

 


قطعات یدکی درب اتوماتیک پریسما :

 

 

 http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/3_darb/02_automatic/pirisma/p2.JPG


قطعات یدکی درب مریح ترکیه :

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ