درب اتوماتیک رسیس :

مشخصات درب های نیمه اتوماتیک طرح راسیس :http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/3_darb/02_automatic/irani/rasis/logo_rasis/logo.jpg
کم عرض ترین ساسپنشن موجود در بازار
دارای کمترین تلفات نیروی موتور
حرکتی نرم وپیوسته
در دو سایز لته باریک 2/5 سانتی متری  جهت آسانسورهای با فضای محدود و 4 سانتی معمولی
درب های اتوماتیک معمولی با داشتن مکانیزم افقی بیشترین فضای روی کابین را اشغال می نمایند ، در این درب اتوماتیک  جدیدبا الهام از سیستم دربهای پریسما ایتالیا ، مکانیزم  بشکل عمودی طراحی گردیده و مجموعه موتور و بورد کنترل در یک محفظه قرار می گیرند . لذا ضمن خرابی کمتر ، کمترین فضا را نیز  اشغال نموده و حوادث کمتری را حین کار تکنسین های اسانسور ایجاد می نماید. این درب با ولتاژ 220 فعال و بصورت اتوماتیک پس از روشن شدن اولیه طول مسیر را شناسایی می نماید و حتی در صورت از کار افتادن یک سنسور ، با حافظه اولیه بکار خود ادامه می دهد.

درب های اتوماتیک رسیس معمولی با داشتن مکانیزم افقی بیشترین فضای روی کابین را اشغال می نمایند ،در این درب اتوماتیک  جدیدبا الهام از سیستم درهای پریسما ایتالیا ، مکانیزم  بشکل عمودی طراحی گردیده و مجموعه موتور و بورد کنترل در یک محفظه قرار می گیرند . لذا ضمن خرابی کمتر ، کمترین فضا را نیز  اشغال نموده و حوادث کمتری را حین کار تکنسین های اسانسور ایجاد می نماید. این درب با ولتاژ 220 فعال و بصورت اتوماتیک پس از روشن شدن اولیه طول مسیر را شناسایی می نماید و حتی در صورت از کار افتادن یک سنسور با حافظه اولیه بکار خود ادامه می دهد.دارای کمترین تلفات نیروی موتور ، حرکتی نرم وپیوسته، در دو سایز لته باریک 2/5 سانتی متری  جهت آسانسورهای با فضای محدود و 4 سانتی معمولی


درب اتوماتیک رسیس :
 

قطعات یدکی درب اتوماتیک رسیس:

 

  
درب های نیمه اتوماتیک رسیس پنل 4 سانتیمتری

1.      درب دو لته 70 رسیس (لته4سانتی متری)

2.      درب سه لته70 رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

3.      درب چهارلته 70 سانترال رسیس(لته4سانتی متری)

4.      درب دو لته 80 رسیس(لته4سانتی متری)

5.      درب سه لته 80 رسیس(لته4سانتی متری)

6.      درب چهار لته 80سانترال رسیس(لته4سانتی متری)

7.      درب دو لته 90 رسیس(لته4سانتی متری)     

8.      درب سه لته 90 رسیس(لته4سانتی متری)

9.      درب چهار لته 90سانترال رسیس (لته4سانتی متری)

10.  درب سه لته 100 رسیس(لته4سانتی متری)

11.  درب چهار لته 100سانترال رسیس(لته4سانتی متری)

 
درب های نیمه اوتوماتیک پنل 2.5سانتیمتری

1.      درب دو لته70 رسیس (لته 2.5 سانتی متری)

2.      درب سه لته 70 رسیس(لته4سانتی متری)

3.      درب چهار لته 70 سانترال  رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

4.      درب دو لته 80 رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

5.      درب سه لته 80 رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

6.      درب چهارلته 80 سانترال رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

7.      درب دو لته 90 رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

8.      درب سه لته 90 رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

9.      درب چهار لته 90سانترال رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

10.  درب سه لته 100 رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

11.  درب چهارلته 100سانترال رسیس(لته 2.5 سانتی متری)

 

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • درباره