مشخصات انواع دربها
بسته به هر حالت خاصی ، باید مناسبترین نوع درکابین ودر راهرو استفاده شود .  انتخاب بستگی به نوع آسانسور و بار اسمی آن دارد . کارآمد ترین در نوعی است که دارای زمان باز شدن کمتری باشد و عرضیکه انتقال همزمان مسافرین را اجازه بدهد .

درهای لولایی (سیستم نیمه اتومات) :
درب تک لته اغلب به عنوان درب طبقه در آسانسورهای کوچک مسافربر در منازل جائیکه ترافیک خیلی کم است کاربرد دارد این نوع فضای اضافی را برای بازشدن لته نیاز دارد و بطور دستی عمل می شود و هر دو زمان بازشدن و بسته شدن نسبتا طولانی است . ترتیب معمول به این صورت است که درب به طور دستی باز می شود و بسته شدن آن به وسیله یک وسیله مخصوص بستن درب صورت می گیرد تا از ماندن و کوبیده شدن جلوگیری شود.

درهای کشویی افقی (سیستم تمام اتومات) :
امروزه این نوع درب ها بیشتر استفاده میشوند و مزایایی ازقبیل بازشدن سریع و بی صدا بودن در مقایسه با انواع دیگر و راحتی عمل را دارند .
 

توصیه ها :
    درب طبقات باید فاقد هر گونه منفذ و لبه های تیز و برنده باشد و فاصله ی بین لبه ها و چهارچوب از ۶ میلیمتر تجاوز ننماید.
    ارتفاع درب های طبقات حداقل ۲ متر باشد و بایستی فلزی یا از جنسی ساخته شود که با گذشت زمان تغییر شکل نیابد.
    نیروی بسته شدن درب های اتوماتیک نباید در حدی باشد که به افراد آسیب برساند.
    هنگام عبور یا گیر کردن مسافر بین دربها،باید درب به صورت اتوماتیک باز شود.
    درب طبقه در هیچ شرایطی بجز هنگام توقف کابین مقابل همان طبقه نباید باز شود(تا ۲۰ سانتیمتر بالا و پائین طبقه نیز مجاز می باشد).
    درب طبقات باید دارای قفلی با مقاومت مکانیکی کافی و مقاوم در مقابل گرد و غبار باشد وهمچنین به شکلی باشد که در صورت لزوم از بیرون با کلید مخصوص توسط افراد مسئول باز شوند.

 

درب لولایی آسانسور

درب اتومات و نیمه اتومات

درب لولایی