خدمات تخصصی درزمینه تمامی آسانسورهای هیدرولیکی

طراحی و مشاوره :

1-      طراحی جانمایی و سازه آسانسورهای هیدرولیکی

2-      طراحی سیستم های هیدرولیکی برای استاندارد های محیطی مختلف با توجه با شرایط آب و هوایی مختلف

3-      انجام محاسبات تخصصی انواع آسانسورهای هیدرولیک

4-      مشاوره تخصصی در زمینه نصب و طراحی و سفارش انواع آسانسورهای هیدرولیک

5-      ارائه نقشه و محاسبات انواع آسانسورهای هیدرولیک

نصب :

1-      نصب تخصصی تمامی برندهای هیدرولیکی و پک های وارداتی وآسانسورهای هیدرولیکی ازجمله پارکینگ لیفت، هوم لیفت، باربر تا 7تن، جک های هیدرولیک سرعت بالا و نصب سیستم های هیدرولیک کادر وزنه دارکشش معکوس indirect_direct  و پیتلس

 

 

جک کوام ایتالیا

جک موریس ایتالیا

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/10_jacks/coam/coam-logo-01.png  http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/10_jacks/moris/Moris-Hellas-brand-logo.jpg

 

 

جک ویتور ایتالیا

 

 http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/1_motor/2_gearboxless/1_germany/witur/index.png  

 

 

 

 

 

 


جهت بازدید از اینستای آسانسور هیدرولیک کلیک کنید


 

گوگل مپ نصب آسانسور هیدرولیک