مشخصات ریل هیتاچی چینhttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/chin/index.jpg

 • بسته بندی مناسبدارای درپوش پلاستیکی در دو انتها
 • حفاظت در مقابل خوردگی:
 • بدنه رنگ شده
 • دارای روکش پلاستیکی به همراه گریس(مدل ماشینکاری شده)
 • طول ریل 5 متر بصورت استاندارد
 • در انواع مختلف: کششی، ماشینکاری شده و نورد شده(مخصوص وزنه تعادل)
 • استانداردها:

ISO 7465/97       , UNI 7465 , ANSI A 17-1 , BS 5655/85 ,

DIN 15311 , JIS , AFNOR NF P 82/251

 • تلرانس ابعادی دقیق(کمتر از0.1mm)
 • تلرانس هندسی دقیق (ناراستایی کمتر از0.001)
 • قیمت و کیفیت استثنایی
 • بسته بندی بسیار مناسب
 •  تلرانس ابعادی و هندسی دقیق
 • صافی سطح مناسب
 • کامل همراه با پشت بند ماشینکاری شده

 

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/chin/index.jpg

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/montefro/1/-%20--4.JPG

 

 

 

مشخصات فنی ریل هیتاچی چین :

 http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/chin/4%202.jpg http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/chin/4%201.jpghttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/chin/%20.jpg

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/chin/Capture.JPG

 

 

 

 • معرفی

 • گواهی استاندارد

 • مشخصات فنی

 • درباره