ریل آسانسور آس ریل ترکیه   http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/asrail/logo.jpg

 

درباره ریل آس ریل ترکیه :


در سال 1968 آسرا تولید ریلی گودا را براساس عوارض آغاز کرد.

در سال 1972 شرکت Asray ساخت سریال Lift Guide Rails را با مارک "ASRAY"  در فلوریا ، استانبول  شروع کرد

در سال 1988 صادرات اول محقق شد.

در سال 1990  ادامه عملیات مانواتورینگ

در فلوریا ، استانبول تا سال 1990.Asray در حال کار است

در سال 1999 ، ریخته گری فلزات آهنی و غیر فرمی آن به بهره برداری رسید.

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/asrail/704027bbe1a70de3068a43a0e19cde80ff5b3fe0.jpg


در سال 1999 به Asray ISO 9002 اعطا شد

در سال 2002 به Asray گواهینامه های سیستم های تضمین کیفیت ISO 9001-2000 اعطا شد.

در سال 2003 خط تولید جدید ریلی quide quired تکمیل و به بهره برداری رسید.

در سال 2003 برج آزری آزمایشی تکمیل و به بهره برداری رسید.

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/asrail/500c27c69f77c2344326ebe52b2de446042f552b.jpg

در سال 2006 ماشین آلات جهت برش گوه ها و روش شیب دار راه راه راه اندازی شد.

در سال 2007 سالن ساخت ریل های راهنمای ضد حرکت به بهره برداری رسیده است.

در سال 2008 کارخانه ما به کوره آنیل گاز با گاز طبیعی به شبکه گاز طبیعی متصل شده است. به طور خودکار کار می کنیم.

در سال 2010 ، سیستم اتوماتیک درایو گرم تولید میلگرد به بازار عرضه شد.

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/asrail/f1292bc29d00764092d6922203333de880d71631.jpg

در سال 2012 ، خط دوم ریل های فرآوری شده برای تولید مونتاژ شد.

در سال 2014 طبق مقررات جدید ، دپارتمانی ایمنی در محیط کار و محیط زیست تأسیس شد.

در سال 2016 خط جدید تراشکاری و پردازش 16 میلی متر ساخته شد.

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/asrail/asray-t75b-ray.jpg

در سال 2017 سیستم رنگ آمیزی و پوشش محافظ روغن غوطه وری به بهره برداری رسید.

در سال 2018 سیستم کیفیت ما تائید شده است که مطابق با استاندارد ISO 9001-2015 است.


http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/asrail/Capture2.JPGhttp://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/asrail/Capture.JPG

 

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • درباره