تعریف ریل آسانسور :

 اجزایی صلب هستند که برای هدایت کابین و یا وزنه تعادل تعبیه می شود.

    کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام بوسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت،هدایت شوند.
    توان و هستحکام ریل ها،متعلقات و اتصالات آنها باید جهت تحمل نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی(پاراوشوت)و همچنین انحنا و پیچشهای ناشی از بار نا متعادل داخل کابین،کافی باش
    ریل های راهنما باید به گونه ای به براکت ها و سازه ساختمان ها محکم شوند که اثرات نا مطلوب ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن ، به صورت خود کار یا با تنظیم ساده ای قابل جبران باشد .
    جوشکاری ریل ها به همدیگر یا به براکت ها و ساختمان ممنوع می باشد

استفاده از ریل راهنما بعلل زیر است :

    برای هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل کردن حرکات افقی .
    جلوگیری از نوسانات کابین بعلت نیروهای خارج از مرکز
    توقف و نگهداشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی
    کابین و وزنه تعادل در حرکت خود باید توسط حداقل دو ریل راهنما فولادی صلب هدایت شوند.این دو از فولاد ساختمانی دارای تنش کششی بیشتر از ۳۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع و کمتر از ۵۲۰ نیوتن بر میلی متر مربع ساخته شده اند .

 

ریل آسانسور ایتالیا

ریل آسانسوراسپانیا

ریل آسانسور ترکیه

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/002.jpg http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/002.jpg http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/002.jpg

ریل آسانسور چین

قطعات جانبی ریل آسانسور

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/002.jpg http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/5_reil/002.jpg

هدایت کابین
استفاده از ریل راهنما بعلل زیر است :

 • 1 ) برای هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل کردن حرکات افقی .
 • 2 ) جلوگیری از نوسانات کابین بعلت نیروهای خارج از مرکز
 • 3 ) توقف و نگهداشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی

کابین و وزنه تعادل در حرکت خود باید توسط حداقل دو ریل راهنما فولادی صلب هدایت شوند . این دو از فولاد
ساختمانی دارای تنش کششی بیشتر از 370 نیوتن بر میلی متر مربع و کمتر از 520 نیوتن بر میلی متر مربع ساخته شده اند .
مقررات ایمنی ریل های راهنما

 

 • 1- کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام به وسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت ، هدایت شوند .
 • 2- توان و استحکام ریل ها ، متعلقات و اتصالات آن ها باید جهت تحمل نیرو های ناشی از عملکرد ترمز ایمنی ( پاراشوت ) وهمچنین انحناء و پیچش های ناشی از بار نا متعادل داخل کابین ، کافی باشد .
 • 3- ریل های راهنما باید به گونه ای به براکت ها و سازه ساختمان ها محکم شوند که اثرات نا مطلوب ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن ، به صورت خود کار یا با تنظیم ساده ای قابل جبران باشد .
 • 4- جوشکاری ریل ها به همدیگر یا به براکت ها و ساختمان ممنوع می باشد .
 • انواع کفشک راهنما

کابین و وزنه تعادل می باید بر روی پل راهنما توسط کفشک های بالایی و پائینی که به شاسی متصل هستند هدایت شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 • معرفی

 • گواهی استاندارد

 • مشخصات فنی

 • درباره