فروش ريل هاي راهنماي آسانسور

واردات ريل هاي راهنماي آسانسور .

نمايندگي ريل هاي راهنماي آسانسور .

خدمات پس از فروش ريل هاي راهنماي آسانسور

 

 اجزایی صلب هستند که برای هدایت کابین و یا وزنه تعادل تعبیه می شود.

    کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام بوسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت،هدایت شوند.
    توان و هستحکام ریل ها،متعلقات و اتصالات آنها باید جهت تحمل نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی(پاراوشوت)و همچنین انحنا و پیچشهای ناشی از بار نا متعادل داخل کابین،کافی باش
    ریل های راهنما باید به گونه ای به براکت ها و سازه ساختمان ها محکم شوند که اثرات نا مطلوب ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن ، به صورت خود کار یا با تنظیم ساده ای قابل جبران باشد .
    جوشکاری ریل ها به همدیگر یا به براکت ها و ساختمان ممنوع می باشد

استفاده از ریل راهنما بعلل زیر است :

    برای هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل کردن حرکات افقی .
    جلوگیری از نوسانات کابین بعلت نیروهای خارج از مرکز
    توقف و نگهداشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی
    کابین و وزنه تعادل در حرکت خود باید توسط حداقل دو ریل راهنما فولادی صلب هدایت شوند.این دو از فولاد ساختمانی دارای تنش کششی بیشتر از ۳۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع و کمتر از ۵۲۰ نیوتن بر میلی متر مربع ساخته شده اند .

 

ریل آسانسور ایتالیا

ریل آسانسوراسپانیا

ریل آسانسور ترکیه

ریل آسانسور ایتالیا ریل آسانسوراسپانیا ریل آسانسور ترکیه

ریل آسانسور چین

قطعات جانبی ریل آسانسور

ریل آسانسور چین قطعات جانبی ریل آسانسور

هدایت کابین
استفاده از ریل راهنما بعلل زیر است :

  • 1 ) برای هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل کردن حرکات افقی .
  • 2 ) جلوگیری از نوسانات کابین بعلت نیروهای خارج از مرکز
  • 3 ) توقف و نگهداشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی

کابین و وزنه تعادل در حرکت خود باید توسط حداقل دو ریل راهنما فولادی صلب هدایت شوند . این دو از فولاد
ساختمانی دارای تنش کششی بیشتر از 370 نیوتن بر میلی متر مربع و کمتر از 520 نیوتن بر میلی متر مربع ساخته شده اند .
مقررات ایمنی ریل های راهنما

 

  • 1- کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام به وسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت ، هدایت شوند .
  • 2- توان و استحکام ریل ها ، متعلقات و اتصالات آن ها باید جهت تحمل نیرو های ناشی از عملکرد ترمز ایمنی ( پاراشوت ) وهمچنین انحناء و پیچش های ناشی از بار نا متعادل داخل کابین ، کافی باشد .
  • 3- ریل های راهنما باید به گونه ای به براکت ها و سازه ساختمان ها محکم شوند که اثرات نا مطلوب ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن ، به صورت خود کار یا با تنظیم ساده ای قابل جبران باشد .
  • 4- جوشکاری ریل ها به همدیگر یا به براکت ها و ساختمان ممنوع می باشد .
  • انواع کفشک راهنما

کابین و وزنه تعادل می باید بر روی پل راهنما توسط کفشک های بالایی و پائینی که به شاسی متصل هستند هدایت شوند .

 

 

 

 

 

توضيحات:فروش ريل هاي راهنماي آسانسور-ريل هاي آسانسور-نمايندگي ريل هاي آسانسور-ريل هاي اسانسور- فروش ريل هاي راهنماي آسانسور-ريل هاي آسانسور-نمايندگي ريل هاي آسانسور-ريل هاي اسانسور فروش ريل هاي راهنماي آسانسور-ريل هاي آسانسور-نمايندگي ريل هاي آسانسور-ريل هاي اسانسور