پیش نیاز های مراحل مختلف نصب :

کارهای مربوط به کارفرمای محترم قبل از انجام مرحله آهن کشی:

1-    خالی کردن محل اتصال اسکلت با آهن کشی  از زیر سیمان

2-   نصب داربست یا کندن دیوار جهت قرار دادن تخته

3-   تمیز کردن کف چاهک (عمق چاهک : 150 سانتی متر از کف تمام شده )

4-   آماده کردن صورت دقیق آهن

5-   قرار دادن آهن های مربوطه در پای کار

6-   هماهنگی با شرکت جهت اعزام نصاب آهنکش

کارهای مربوط به کارفرمای محترم قبل از انجام مرحله درب و ریل :

1-    قرار دادن درب ها و ریل های ارسالی در پای کار

2-   قرار دادن قلاب سقف در موتورخانه

3-   تاًمین بالابر در صورت نیاز

4-   تمیز کردن کف چاهک

5-   آماده کردن صورت دقیق آهن  جهت نصب درب ها 

6-   هماهنگی با شرکت جهت اعزام نصاب درب وریل

کارهای مربوط به کارفرمای محترم بعد از انجام مرحله درب و ریل :

1-     ضد زنگ آهن کشی و براکت ها

2-    دیوارچینی دور و بالای درب ها

3-    سیمان کردن قسمت داخلی دور و بالای درب ها (در صورت عدم تایید اداره استاندارد نصب ورق فولادی در بالا و پایین درب ها)

4-    دیوارچینی دور سکو و سیمان کردن قسمت داخلی و خارجی

5-    ریختن سکوی بتونی یا چوش دادن صفحه فولادی بروری سقف چاهک طبق نقشه اعلامی از طرف شرکت

6-    آماده کردن صورت آهن جهت پایه موتور :    

7-    قرار دادن در پای کار

8-   قرار دادن موتور آسانسور وزنه ها و کابین و متعلقات در پای کار در محل مناسب جلوی چاه آسانسور

9-   هماهنگی با شرکت جهت اعزام نصاب مکانیکال

کارهای مربوط به کارفرمای محترم بعد از انجام مرحله مکانیکال (نصب موتور و کابین) :

1-     تعبیه چاه ارت

 جهت ایجاد چاه ارت  تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان  استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل 8/3 متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را در آن قرار می دهید.

  1. نمک 33%
  2. زغال 33%
  3. پتاسیم 33%
  4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب تا محل مورد انصال
  5. میله مسی و صفحه مسی( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)  

2-    آماده کردن اتاقک آسانسور :

1- سفیدکاری          2-کف سازی اتاقک موتورخانه    3- ساخت پله جهت سکو       4-نصب درب با قفل حیاطی بازشو به سمت بیرون    5- قرارادن یک عدد روشنایی و پریز برق در موتورخانه    6 – تعبیه کردن یه پنجره 40*40 جهت تهویه هوا در موتور خانه

3-    دیوارچینی و سیمان کردن قسمت داخلی دور و بالای درب پارکینگ

4-    آماده کردن وصفحه گذاری زیر ریل های آسانسور :       پلیت 10*10

5-    نصب چراغ تونلی و کلید بارانی روکار در چاه آسانسور مطابق نقشه زیر :

(نیم متر بالاتر از هر درب روی دیوار روبرو ، یک عدد در ته چاه به فاصله 30 سانتی متر از کف چاه ،یک عدد در بالای چاه 30 سانتی متر پایین تر از سقف چاه ، یک عدد پریز بارانی روکار کنار چراغ پایین در ته چاه )

6-    نصب کابل3 فاز از پای کنتور تا موتور خانه با بست کابل :      نوع کابل: 6*4 افشان

7-     (تحویل کابل برق 3 فاز در موتورخانه ، 3متر داخل موتورخانه اضافه قرار گیرد)

8-   نصب ورق فولادی در پایین درب ها

9-    قراردادن وسایل راه اندازی در پای کار

10- هماهنگی با شرکت جهت اعزام نصاب راه انداز

کارهای مربوط به کارفرمای محترم بعد از انجام مرحله راه اندازی :

1-     ریختن سکوی ایمنی در ته چاهک

2-    تمیز کردن موتورخانه و ته چاهک

3-    انجام کارهای بنایی اعلامی از طرف شرکت و اداره استاندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب آسانسور, آهنکشی آسانسور, اجرای آهنکشی آسانسور, نقشه ی آهنکشی آسانسور, نصاب آهنکش آسانسور, نصب آهنکشی آسانسور, آهنکش آسانسور, آهنکشی چاه آسانسور, آهنکشی در آسانسور, نحوه آهنکشی آسانسور, اجرت آهنکشی آسانسور, قیمت آهنکشی آسانسور, درب و ریل آسانسور, اجرای درب و ریل آسانسور, نقشه ی درب و ریل آسانسور, نصاب درب و ریل آسانسور, نصب درب و ریل آسانسور, ریل کار آسانسور, ریل کشی چاه آسانسور, ریل کشی در آسانسور, نحوه ریل کشی آسانسور, اجرت درب و ریل آسانسور, قیمت درب و ریل آسانسور, مکانیکال, وسایل مکانیل آسانسور, اجرای مکانیکال آسانسور, نصاب مکانیکال آسانسور, نصب مکانیک آسانسور, مکانیکال آسانسور, نحوه مکانیکال آسانسور, اجرت مکانیکال آسانسور, قیمت مکانیکال آسانسور, راه اندازی, وسایل راه اندازی آسانسور, اجرای راه اندازی آسانسور, نصاب راه انداز آسانسور, راه اندازی آسانسور, نصب و راه اندازی آسانسور, راه انداز آسانسور, اجرت راه اندازی آسانسور, قیمت راه اندازی آسانسور