لطفاجهت اطلاع از رزومه شرکت در بخش اجرایی پروژهای مسکونی و اداری و بیمارستانی و غیره و پروژه های سرویس و نگهداری شرکت و همچنین بازسازی انواع پروژها با شماره های شرکت تماس حاصل نمایید با تشکر