صدور انواع بیمه نامه آسانسور :

 

 بیمه نامه مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

تعهدات بیمه گر :

هزینه پزشکی هرنفر در هر حادثه:                                       50.000.000 ریال

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه:                        300.000.000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه (ماه عادی):     2.700.000.000ریال

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه (ماه حرام):                         3.600.000.000ریال

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه:         21.600.000.000ریال

  در بیمه نامه فوق مسئولیت مدنی بیمه گذرا و هیئت مدیره ساختمان تحت پوشش می باشد.

  شرایط عمومی بیمه نامه را در فایل پیوست زیر مشاهد کنید :(درحال به روز رسانی)

 نوعی بیمه مسئولیت مدنی که شرکت های معتبر  ورسمی  آسانسور در قبال استفاده کنندگان از خدمات و سرویس نگهداری آسانسور  می باشد  

نکته مهم :دارندگان آسانسور حتما می بایست در زمان دریافت بیمه نامه و همچنین زمان بروز خسارت با یک شرکت متخصص در امور آسانسور ، قرارداد پشتیبانی و سرویس دوره ه ای داشته باشند .

دقت نمایید :‌ بیمه آسانسور توسط شرکت پشتیبانی کننده آسانسور به تنهایی کافی نیست و در صورتی که شرکت در بروز حادثه مقصر شناخته نشود مدیریت ساختمان می بایست به تنهایی متقبل هزینه دیه افراد ناشی ار حوادث در آسانسور گردد .

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • درباره