پشتیبانی و خدمات پس ازفروش

گارانتی و پشتیبانی
 

خدمات و پشتیبانی

 

آسانسورهای آسمان آبی ایمن و مطمئن

 

یکی از دغدغه های سازندگان ساختمان و کاربران آسانسور بحث خدمات و پشتیبانی میباشد بدین منظور شرکت آسانسور آسمان آّبی با توجه به اهمیت مسئله و با در نظر گرفتن حقوق مشتری ،حد اکثر تلاش خود را در این بخش متمرکز نموده تا رضایت مشتریان به نحو مطلوب حاصل شود

 

خدمات پس از فروش شامل موارد ذیل میباشد.

 


گارانتی سیستم پس از راه اندازی و تحویل
  تامین قطعات و لوازم یدکی
  خدمات سرویس و نگهداری توسط متخصصین کار آزموده و متعهد
  آموزش های لازم برای کاربران
  سرویس های دوره ای متناوب به جهت اطمینان از کارکرد آسانسور به نحو مطلوب و با ایمنی بسیار بالا

 

 

 

 

 

 

شرکت آسانسور آسمان آبی کلیه قطعات آسانسورهای منصوبه و اجرا شده توسط این شرکت را

 به مدت یکسال گارانتی نموده وبا ارائه خدمات پس ازفروش به مدت 10 سال ،عملکرد مفیدآنها را تضمین می نماید.