بالابرهای  کارگاهی مخصوص حمل مصالح وکارگران:

این نوع بالابر ها مخصوص حمل مصالح وکارگران در زمان ساخت یک پروژه  میباشد که با ظرفیت های مختلف و در مکان های مختلف (در چال آسانسور و در نمای ساختمان ) قابل اجرا ست.که بعد از تمام شدن پروژه  از محل پروژه جمع آوری میگردد.

این نوع بالابر تجربه ای جدید در این زمینه میباشد  که کاربرد بیشتر آن برای برج ها و ساختمان هایی با ارتفاع بالا ست.

و همچنین این بالابر دارای استاندارد و تحت پوشش بیمه میباشد.

مزایای این سیستم :

1-     ایمنی بالا

2-     هزینه کم و مقرون به صرفه بودن در مقایسه با نمونه های دیگر

3-     سرعت  اجرای بالا

4-     قابل اجرا بودن در مکان های مختلف یک ساختمان

5-     قابل اجرا بودن برای ساختمان ها با ارتفاعات زیاد