بی تردید ابداع آسانسور های بدون موتورخانه  (ROOM LESS) در سیستم کششی را میتوان حرکتی مهم در صنعت آسانسور طی چند دهه اخیر دانست . طراحی منسجم ، ظریف و در نتیجه کاهش سایز موتورهای بدون گیربکس(GEAR LESS)به موتوراجازه می دهد که در چاه آسانسور بدون نیاز به اتاق موتورخانه نصب گردد.  سیستم های فاقد موتورخانه میتوانند در مقایسه با آسانسورهای با موتورخانه فضای زیادی را صرفه جویی کنند و هزینه های  ساختمانی را نیز کاهش دهند . با توجه به اینکه در این سیستم استفاده  از موتور های بدون گیربکس الزامی است لذا کلیه مزایای این نوع آسانسور ها از جمله  ایجاد حداقل صدا ، راندمان بالا ، مصرف حداقل انرژی ، کیفیت بالاتر و طول عمر کارکرد زیاد تر و .... را  نیز دارا می با شد  .
  

      محدودیت سیستم :

            ظرفیت
kg             

سرعت مطلوب 

 m/s

ارتفاع
m

320 - 1000

5.0 – 5.2

20 - 95