این بالابر مخصوص  حمل ویلچر بوده و سیستم به کار رفته در آن هیدرولیک  مستقیم بوده که با قابلیت نصب آسان و با برق سه فاز راه اندازی می شود .