ساده ترین روش در آسانسور های هیدرولیکی نوع مستقیم است که در آن امکان نصب سیستم با ظرفیت های مختلف و به صورت تک مرحله و یا چند مرحله ای وجود دارد . در این سیستم اتصال جک هیدرولیک به  کنار کابین صورت می گیرد و سیستم مجهز به شیر اطمینان است .

از ویژگی های این سیستم آسانسور  میتوان موارد زیر را برشمرد:

- میزان بالای ایمنی آن است که تقریباً خطر سقوط کابین در آن را منتفی می سازد.

- عدم نیاز به موتورخانه در بالای ساختمان ( موتورخانه در سیستم هیدرلیک در پایین ترین توقف و مجاور چاهک تعبیه می گردد ) .

- حرکت آسانسور در هنگام قطع برق .

- توقف ملایم و هم تراز شدن بهتر در طبقات .

 

محدودیت سیستم :

 
ظرفیت
kg

سرعت مطلوب
m/s

ارتفاع m

نا محدود

حداکثر 0.63

 3