ساده ترین روش در آسانسور های هیدرولیکی نوع مستقیم است که در آن امکان نصب سیستم با ظرفیت های مختلف و به صورت تک مرحله و یا چند مرحله ای وجود دارد . در این سیستم اتصال جک هیدرولیک به  زیر کابین صورت می گیرد و سیستم مجهز به شیر اطمینان است .


از ویژگی های این سیستم آسانسور  میتوان موارد زیر را برشمرد:

-  میزان بالای ایمنی آن است که تقریباً خطر سقوط کابین در آن را منتفی می سازد.

-  عدم نیاز به وزنه تعال و امکان افزایش فضای کابین نیز از دیگر مزایای این سیستم می باشد .

- عدم نیاز به موتورخانه در بالای ساختمان ( موتورخانه در سیستم هیدرلیک در پایین ترین توقف و مجاور چاهک تعبیه می گردد ) .

- حرکت آسانسور در هنگام قطع برق .

- توقف ملایم و هم تراز شدن بهتر در طبقات .

 

محدودیت سیستم :

ظرفیت
kg

سرعت مطلوب
m/s

تک مرحله ای
ارتفاع m

دو مرحله ای
ارتفاع m

نا محدود

حداکثر 0.63

8    

----

320 الی 750

حداکثر 0.63

8   

16