فرم سفارش آنلاین آسانسور

تعداد درب کابین :(*)
ورودی نامعتبر است !

نام شرکت(*)
ورودی نامعتبر است !

تعداد استیج جک :(*)
ورودی نامعتبر است !

سرعت حرکت : (m/s)(*)
ورودی نامعتبر است !

تلفن های شرکت(*)
ورودی نامعتبر است !

نوع ریل درخواستی :(*)
ورودی نامعتبر است !

نام سفارش دهنده(*)
ورودی نامعتبر است !

عرض بازشوی درب (سایزدرب) :(*)
ورودی نامعتبر است !

تلفن همراه سفارش دهنده(*)
ورودی نامعتبر است !

پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر است !

ورودی نامعتبر

نوع درب درخواستی :(*)
ورودی نامعتبر است !

نام و آدرس پروژه
ورودی نامعتبر

1 - نوع کاربری آسانسور :(*)
ورودی نامعتبر است !

توضیحات و نام شرکت تولیدکننده :
ورودی نامعتبر

2 - نوع کاربری ساختمان :(*)
ورودی نامعتبر است !

نوع کابین درخواستی :(*)
ورودی نامعتبر است !

3 - ظرفیت مفید کابین :(*)

ورودی نامعتبر است !

کف کابین :(*)
ورودی نامعتبر است !

3 - ظرفیت مفید کابین :
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

تعداد توقف (تعدادایستگاه های آسانسورمد نظر میباشد):

آیینه:(*)
ورودی نامعتبر است !

ارتفاع کابین ( برحسب سانتی متر ) :

ورودی نامعتبر

طول مسیر حرکت (ارتفاع از کف اولین طبقه تا کف آخرین طبقه):

نوع شاسی کابین درخواستی :(*)
ورودی نامعتبر است !

نوع تابلو درخواستی :

ورودی نامعتبر

Over head (ارتفاع از کف آخرین طبقه تا زیر سقف چاهک):

ورودی نامعتبر

توضیحات و نام شرکت تولیدکننده :
ورودی نامعتبر

pit (عمق چاهک یا چاله):

ورودی نامعتبر

سسیتم برق اضطراریBlack out داشته باشد ؟ (*)
ورودی نامعتبر است !

ورودی نامعتبر

موقعیت مکانی جک :(*)
ورودی نامعتبر است !

توضیحات دیگر :(*)
Please let us know your message.

روش نصب جک : (توجه : در آسانسور های بالا تر از سه ایستگاه معمولا از جک غیر مستقیم استفاده میشود)(*)
ورودی نامعتبر است !

نوع شیر :(*)
ورودی نامعتبر است !